Tjänster

Tjänsteutbud

Vår flyttfirma, OM Bygg & Städ AB, hjälper alla med att flytta. Vi hjälper med andra ord både dem som är i behov av litet- och mycket hjälp. Vår ambition är att kunna hjälpa alla så gott det går. Vi försöker alltid att anpassa vårt utbud av tjänster till kundernas behov och önskemål. På detta vis kan man få hjälp med sådant som normalt inte ingår i det ordinarie utbudet. Om du är mer intresserad av oss och av våra tjänster, så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss för mer info om detta. Vi kan tillsammans dryfta och sedermera komma fram till en så passande lösning som möjligt.